مقاله بررسي برخي از ويژگيهاي سبکي يا تصويرهاي شاعرانه در غزليات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از ويژگيهاي سبکي يا تصويرهاي شاعرانه در غزليات
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوان نزاري
مقاله غزليات
مقاله ويژگيهاي سبکي
مقاله عناصر تصوير ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت آذر رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکيم سعدالدين نزاري قهستاني از گويندگان بزرگ نيمه دوم سده هفتم و آغاز قرن هشتم است که آثاري به نظم از خود به يادگار گذاشته. اشعار نزاري سده، بي پيرايه و خالي از تکلف است که در آنها، شاعر مضامين شعري خود را همراه با تصاوير شاعرانه زيبايي ارايه کرده.
يکي از مولفه ها و ويژگيهاي سبکي در شعر هر شاعر توانايي وي در ارايه تشبيه و استعاره و بطور کلي صور خيال در شعرست و از اين رهگذرست که قدرت شاعري او شناخته ميشود و ميتوان هنر وي را ارزيابي کرد. بنابراين، مقاله حاضر به بررسي تصاوير شاعرانه (تشبيه و استعاره) در شعر نزاري اختصاص يافته است. چرا که صور خيال مخصوصا تشبيه و استعاره در تعيين سبک شعري نقش بسزايي دارد. در اين مقاله، به شعر و خيال (تصوير) اشاره شده است. تشبيه ها و استعاره هاي غزليات نزاري از لحاظ بسامد، موضوع (عناصر تصوير ساز)، فشردگي و گستردگي و نيز از جهت هدف شاعر از آوردن اين تصاوير بررسي شده اند و در بخش پاياني مقاله درباره تناسب تصوير با موضوع بحث شده است .