مقاله بررسي برخي از ويژگي هاي فرهنگ دموکراتيک در شعر عصر مشروطه و تقاوت هاي آن با شعر عصر بازگشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۳۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از ويژگي هاي فرهنگ دموکراتيک در شعر عصر مشروطه و تقاوت هاي آن با شعر عصر بازگشت
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله فاصله کمي
مقاله فاصله کيفي
مقاله فاصله زدايي
مقاله ادبيات بازگشت
مقاله ادبيات مشروطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دلال رحماني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي بررسي برخي ويژگي هاي فرهنگ دموکراتيک در شعر عصر مشروطه است. به اين منظور ابتدا با اشاره به ديدگاه نظري مانهايم، مفهوم دموکراسي تعريف شده است. ساختاز اين مقاله بر اساس مفهوم فاصله زدايي مانهايم شکل گرفته است. اين مفهوم که ويژگي اصلي فرهنگ دموکراتيک است، دي پي حذف يا تجديد فواصل عمودي است. حاصل امر در حوزه هاي مختلف داراي وجوه بروز متفاوت است که در مجموع سيماي کلي فرهنگ دموکراتيک را شکل مي دهد. برخي از وجوه اين سيماي کلي در حوزه ادبيات قابل رويت است. بخش دوم مقاله به ارايه نمودهاي ادبي فرهنگ دموکراتيک پرداخته است. در نهايت و در جمع بندي نهايي، اين مقاله شعر عصر مشروطه را داراي ويژگي هاي دموکراتيک دانسته است.