مقاله بررسي برخي خصوصيات الکترونيکي حالت پايه ابررساناي جديد Sr2VO3FeAs که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۲۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خصوصيات الکترونيکي حالت پايه ابررساناي جديد Sr2VO3FeAs
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه تابعي چگالي
مقاله تقريب شيب تعميم يافته
مقاله خواص الكترونيكي
مقاله چگالي حالت ها
مقاله ظرفيت گرمايي
مقاله ساختار نواري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيديان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جامي ماريا
جناب آقای / سرکار خانم: باعدي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بروغني آتنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله برخي خواص الکترونيکي ابررساناي جديد Sr2VO3FeAs از جمله چگالي حالت ها، ساختار نواري، چگالي ابر الکتروني و طول پيوندها در حالت پايه ارايه شده است. همچنين بر اساس N(Ef) در حالت پايه مقدارCV/T  تخمين زده شده است. محاسبات به روش پتانسيل کامل امواج تخت تقويت شده خطي (FP-LAPW) در چهارچوب نظريه تابعي چگالي DFT با استفاده از تقريب شيب تعميم يافته (GGA) انجام شده است.