مقاله بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي، ريختي و ميزان اسانس آويشن آذربايجاني (.Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خصوصيات بوم شناختي، ريختي و ميزان اسانس آويشن آذربايجاني (.Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات بوم شناختي
مقاله صفات ريختي
مقاله .Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost
مقاله اسانس
مقاله تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه آويشن آذربايجاني با نام علمي Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost. يکي از ۱۴ گونه مختلف از جنس آويشن است که در کشور ايران رويش طبيعي دارد. در اين پژوهش در اوايل فصل رويش (سال ۱۳۸۷) طي مسافرتهاي متعدد به نقاط مختلف استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، رويشگاه هاي اين گونه شناسايي و بعد در هنگام گلدهي، جهت ارزيابي ريختي از هر رويشگاه پنج نمونه کامل گياهي و سرشاخه هاي گلدار براي استخراج اسانس تهيه و به همراه بذر در فصل توليد بذر جمع آوري شد. اطلاعات مربوط به رويشگاه ها يادداشت برداري شد و خصوصيات رويشي و زايشي هر جمعيت بعلاوه ميزان اسانس گونه مورد مطالعه در هر رويشگاه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تجزيه خوشه اي شده و جمعيتهاي جمع آوري شده بر اساس تمامي خصوصيات کمي رويشي، زايشي و ميزان اسانس گروه بندي شدند. به طوري که تمامي جمعيتها در سه گروه قرار گرفتند. جمعيتهاي بند، نازلو و قوشچي در يک گروه، هريس در گروهي ديگر و سرانجام جمعيت جلفا در گروهي جداگانه قرار گرفتند. پراکنش اين گونه در دو استان آذربايجان شرقي و غربي، از ارتفاع ۷۳۰ تا ۱۹۰۰ متر از سطح دريا و رويش در خاکهاي مختلف و مناطق شيب دار نشان دهنده سازگاري بالاي اين گونه با شرايط اقليمي اين دو استان مي باشد. درنهايت، از بين جمعيتهاي جمع آوري شده، دو جمعيت جلفا و نازلو بدليل داشتن عملکرد بالاي اسانس و سازگاري با اقليم منطقه براي کاربرد در برنامه به نژادي در مناطق سرد شمال غرب کشور توصيه مي شوند.