مقاله بررسي برخي خصوصيات مهندسي دانه بارهنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۸۸ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خصوصيات مهندسي دانه بارهنگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه بارهنگ
مقاله ابعاد
مقاله دانسيته
مقاله زاويه ريپوز
مقاله ضريب اصطکاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان مهر هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانه بارهنگ داراي خواص دارويي و تغذيه اي متعددي مي باشد، لذا دانستن خواص مهندسي آن در طراحي تجهيزات پس از برداشت ضروري است. در اين تحقيق خواص مهندسي دانه بارهنگ، به دليل توليد موسيلاژ توسط دانه، فقط در يک سطح رطوبتي تعيين گرديد. متوسط جرم هزار دانه ۱۴۷mg و ميانگين دانسيته توده، دانسيته حقيقي و درصد تخلخل به ترتيب ۱۲۸۳kgm3, 701.8kgm3 و % ۴۵٫۳ محاسبه شد. ضريب اصطکاک استاتيکي براي ۵ سطح تخته چند لايه، لاستيک، شيشه، فايبرگلاس و ورق گالوانيزه اندازه گيري شده و مقادير ميانگين آن به ترتيب ۰٫۵۱، ۰٫۴۶، ۰٫۳۶، ۰٫۳۵ و ۰٫۳۳ تعيين شد. زاويه ريپوز تخليه و زاويه ريپوز پر کردن به ترتيب˚۳۶٫۱ و˚۱۸٫۱ و سرعت حد ۱٫۸۶ms به دست آمد. توسط پردازش تصوير ميانگين طول، عرض و سطح به ترتيب  29.6344×۱۰۴۲, ۵۱۴٫۸mµ, ۷۷۸٫۹mµ و ميانگين ضريب کرويت، ضريب گردي و نسبت نما به ترتيب .۰٫۹۹۶، ۰٫۶۲ و ۱٫۵۲ به دست آمد.