مقاله بررسي برخي خواص فيزيکي بذر و لپه نخود دسي واريته کاکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خواص فيزيکي بذر و لپه نخود دسي واريته کاکا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آئروديناميكي
مقاله اصطكاكي
مقاله ثقلي
مقاله خواص هندسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زائرزاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خفاجي نشاط
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، برخي خواص فيزيکي مانند خواص هندسي، ثقلي، اصطكاكي و آئروديناميکي مربوط به بذر و لپه نخود دسي واريته کاکا به ترتيب با ميانگين رطوبتي ۲/۸ و ۰/۹ درصد (بر اساس وزن مرطوب) مورد بررسي قرار گرفت. خواص هندسي و ثقلي شامل طول، عرض و ضخامت، ميانگين هندسي قطر، ضريب كرويت، وزن واحد نمونه، وزن ۱۰۰۰ دانه، حجم، دانسيته جامد، دانسيته توده و تخلخل بودند. نتايج نشان داد كه داده هاي مربوط به دانسيته جامد، دانسيته توده و تخلخل در مورد بذر، بيشتر از لپه بودند. همچنين در اين پژوهش، خواص اصطكاكي بذر و لپه نخود دسي واريته کاکا شامل زاويه هاي ريپوز پركردن و تخليه و ضريب اصطكاك استاتيكي بر روي پنج سطح اصطكاكي (شامل آهن گالوانيزه، شيشه، فايبرگلاس، تخته سه لا و لاستيك) اندازه گيري شدند. شيشه در هر دو نمونه، کمترين ضريب اصطکاکي را به خود اختصاص داد. در مورد نمونه بذر، تخته سه لا بيشترين ضريب اصطکاکي را داشت در حالي که در نمونه لپه، بيشترين ضريب اصطکاکي مربوط به فايبرگلاس بود. سرعت حد اندازه گيري شده براي نمونه لپه، بالاتر از ميزان سرعت اندازه گيري شده براي بذر بود.