مقاله بررسي برخي علل و زمينه هاي بشري انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي علل و زمينه هاي بشري انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب اسلامي
مقاله علل و زمينه ها
مقاله علل انساني فردي
مقاله علل انساني اجتماعي
مقاله امام خميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علل و زمينه هاي تحولات اجتماعي از جمله انقلاب ها، بايد در دوره هاي زماني مختلف بازخواني شوند تا در گذر تحولات اجتماعي و تغيير نسل ها فراموش نگردند. توجه به علل و زمينه هاي رويداد انقلاب از عناصر مهم در تداوم آرمان هاي انقلاب است.
اين مقاله، برخي علل و زمينه هاي بشري انقلاب را از ديدگاه امام خميني بررسي کرده است. از نظر ايشان از جمله علل مهم بروز انقلاب، علل انساني-فردي و اجتماعي است. در علل فردي احساس مسووليت همگاني در مسير تحقق آرمان هاي انقلابي، رسالت فردي هر شخص در کمک به تحقق نهضت هاي الهي و تاثير نقش رهبري در بروز انقلاب به چشم مي خورد. در علل اجتماعي نيز بر مجموعه اي از علل فرهنگي و سياسي تاکيد شده است.