مقاله بررسي برخي عوامل موثر بر باززايي شاخه از جداکشت هاي مختلف سيب گمي آلماسي (Malus domestica Borkh) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي عوامل موثر بر باززايي شاخه از جداکشت هاي مختلف سيب گمي آلماسي (Malus domestica Borkh)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باززايي
مقاله پاکوتاه
مقاله رقم
مقاله سيب ،کالوس
مقاله گمي آلماسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني آذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري سنبل
جناب آقای / سرکار خانم: قديم زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: همتي سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيب “گمي آلماسي” يک پايه پا کوتاه سيب است که از مناطق شمال غرب ايران منشا گرفته است. اين رقم مي تواند به عنوان پايه براي اکثر ارقام تجاري سيب به کار رود. دستيابي به سيستم باززايي با کارايي بالا در سيب با هدف تکثير درون شيشه اي، انتقال ژن‏‏‎‏ ‏‎و ساير مطالعات لازم و ضروري است. در اين تحقيق آزمايش هاي مختلفي براي بهينه سازي باززايي شاخه هاي نابجا انجام گرفت. دو بافت کالوس و برگ، همچنين دو محيط کشت پايه N6 تغيير يافته و MS به همراه ترکيبي از غلظت هاي مختلف BA و NAA براي باززايي مورد آزمايش قرار گرفتند. برگ ها از شاخه هاي کشت شده و تکثيرشده درمحيط کشت MS برداشت شدند. بعد ازهشت هفته، درصد باززايي و تعداد شاخه هاي توليد شده در هر قسمت و همچنين درصد توليد کالوس در برگ ارزيابي گرديد. درآزمايش هاي باززايي از بافت کالوس در طول آزمايش، باززايي شاخه اي مشاهده نشد. باززايي شاخه هاي نابجا تنها از بافت برگ مشاهده شد. بهترين محيط براي باززايي از برگ ها محيط MS به همراه ۲ ميلي گرم درليتر NAA و ۷٫۵ ميلي گرم درليتر BA تشخيص داده شد. زخمي کردن برگ ها تاثير مثبت بر بهبود باززايي داشت.