مقاله بررسي برخي عوامل موثر بر ضايعات آرد و نان در نانوايي هاي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي عوامل موثر بر ضايعات آرد و نان در نانوايي هاي مشهد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرد
مقاله نان
مقاله ضايعات
مقاله نانوايي
مقاله رضايت شغلي
مقاله مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلارستاقي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي كاخكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري ترشيزي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: عليدادي عبدل آباد نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نان يکي از مهمترين مواد غذايي مورد مصرف در دنيا مي باشد که در اکثر کشورها به خصوص در کشور ما، بخش مهمي از نياز طبقات کم درآمد و آسيب پذير جامعه را تشکيل مي دهد. جمعيت ايران نيز عليرغم اينکه حدود يک درصد جمعيت جهان را تشکيل مي دهد ولي حدود ۲٫۵ درصد گندم جهان را مصرف مي کند که بيش از سطوح استاندارد بين المللي است. هدف از انجام اين تحقيق برآورد ميزان ضايعات آرد و نان در نانوايي هاي شهر مشهد مي باشد، جهت گروه بندي نانوايي ها از روش طبقه بندي با توجه به تحقيقات مشابه و نظرات کارشناسان استفاده شد. نانوايي ها به ۳ گروه کلي سنتي، حجيم و مکانيزه تقسيم شدند. با توجه به ۱۶۱۳ نانوايي موجود در شهر مشهد، ۵۴ نانوايي انتخاب، که شامل۱۰ نانوايي از گروه اول، ۹ نانوايي از گروه دوم و ۳۵ نانوايي از گروه سوم بود. با مراجعه به واحد نانوايي پرسشنامه ها تکميل شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که ميزان ضايعات آرد و نان به ترتيب در نانوايي هاي سنتي، حجيم و مکانيزه ۲٫۹، ۲٫۵ و ۳٫۷ کيلوگرم در روز مي باشد. با توجه به آمار بدست آمده ۰٫۴۶ درصد آرد ورودي به صورت آرد و نان در خود واحد نانوايي از بين مي رود. نتايج، کم بودن ضايعات نان هاي حجيم را نسبت به نان هاي سنتي و مکانيزه نشان داد. اما رضايت مشتريان از نان هاي حجيم کمتر بود، که توصيه مي شود بررسي هاي بيشتري در زمينه مصرف نان هاي حجيم انجام شود و يا به طور مثال قيمت اين گونه نان ها کاهش يابد. همچنين توصيه مي شود نانوايان را با ارزش واقعي آرد و زحمات کشاورزان گندمکار و هزينه توليد آرد آشنا نمود.