مقاله بررسي برخي ويژگي هاي رشد ماهي ميد (Liza klunzingeri) در آبهاي ساحلي استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي ويژگي هاي رشد ماهي ميد (Liza klunzingeri) در آبهاي ساحلي استان خوزستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان خوزستان
مقاله ضريب شرايط (K)
مقاله ماهي ميد (Liza klunzingeri)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفي خاني حاجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي برخي ويژگي هاي ماهي ميد در سواحل استان خوزستان در منطقه بحركان طي يك دوره يكساله از فروردين تا اسفند ماه ۱۳۸۴ اجرا شد. در طول مدت اجراي پروژه در مجموع ۱۸۸۰ قطعه ماهي بيومتري گرديد و از اين تعداد ماهي ۹۴۷ قطعه در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفتند. ميانگين دادهاي طولي براي ماهيان نر و ماده به ترتيب ۱۹٫۱۱±۱٫۴۹ ،۱۷٫۹۷±۱٫۱۵،  سانتي متر و ميانگين وزني در نرها ۷۳٫۴۳±۱۳٫۷۱ و در ماده ها ۸۵٫۹۱±۲۰٫۹۵ گرم بود. رابطه طول – وزن ماهيان نر  (n=336, R2=0.72) w=0.024 L2.76و ماهيان ماده w=0.011 L3.00 (n=596, R2=0.78) و کل ماهيان w =0.0208 L2.82 (n=936, R2 =0.82) نتيجه شد. شاخص ضريب شرايط (K) در نرها با ميانگين ۱٫۲۵±۰٫۱۴ و در ماده ها ۱٫۳۵±۰٫۱۵ و بطورکلي بيشترين مقدار در خرداد و کمترين مقدار در اسفند مشاهده شد. شاخص هاي رشد جنس نر و ماده ماهي ميد (Liza klunzingeri) به ترتيب طول بي نهايت ۲۰ و ۲۴ سانتي متر، ضريب رشد ۱٫۲ و ۰٫۸۳ به ازاي سال، زمان طول صفر، ۰٫۱۵ و ۰٫۲۱ محاسبه شد. با توجه به خصوصيات زيستي ماهي ميد و بر اساس شاخص انجمن شيلاتي آمريکا (AFS) ماهي ميد جز ماهيان با آسيب پذيري ذاتي کم به حساب مي آيد.