مقاله بررسي برنامه ارزيابي بخش مالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۸۸ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي برنامه ارزيابي بخش مالي ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهچرا مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ارزيابي بخش مالي به دنبال بحران مالي آسيا در اواخر دهه ۱۹۹۰ به منظور تقويت نظارت بر نظام مالي در راستاي نظارت دوجانبه صندوق بين المللي پول و اقدامات بانك جهاني معرفي گرديد. اين برنامه درصدد تشريك مساعي براي ترويج ثبات مالي و رشد اقتصاد بين المللي كشورها مي باشد. از اين طريق توصيه هاي هماهنگ سياستي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در زمينه تقويت مسووليت پذيري و استفاده بهينه از منابع تخصصي طي برنامه ارزيابي بخش مالي مورد حمايت قرار مي گيرد. ارزيابي برنامه بخش مالي به عنوان ابزار شناخت بنياني براي تنظيم اولويت ها در زمينه هاي ارايه كمك هاي فني بخش مالي و حمايت هاي مالي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول خواهد بود. بررسي سيستم مالي نيازمند روش تحليلي و ابزار روش شناسي ويژه اي مي باشد كه در نتيجه آن كليه اعضا و مشاركت كنندگان در آن برنامه، از تجربيات آن استفاده نمايند و بتواند راهكارهاي مناسب براي سياستمداران و برنامه ريزان كشوري فراهم آورد.