مقاله بررسي بروز استرپتوکوکوزيس و شناسايي باکتري هاي مسبب آن در مزارع منتخب تکثير و پرورش قزل آلاي رنگين کمان استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي بروز استرپتوکوکوزيس و شناسايي باکتري هاي مسبب آن در مزارع منتخب تکثير و پرورش قزل آلاي رنگين کمان استان مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله استرپتوکوکوزيس
مقاله مازندران
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي آذين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي بروز استرپتوکوکوزيس و شناسايي باکتري هاي گرم مثبت عامل اين بيماري در مزارع منتخب تکثير و پرورش ماهي قزل آلاي رنگين کمان در استان مازندران است. بسياري از بيماري هاي باکتريايي ماهي، مسبب تلفات و ضرر اقتصادي بالا در مزارع پرورش قزل آلاي رنگين کمان مي باشند از اين رو شناخت بيماري هاي باکتريايي و باکتري هاي بيماري زا يکي از مهمترين راه ها جهت کنترل و پيشگيري از بروز بيماري هاي باکتريايي است. مازندران يکي از بزرگترين مراکز توليد ماهيان سردآبي در ايران است و به همين دليل شناخت انواع بيماري ها و عوامل آن ها در اين استان داراي اهميت ويژه اي است. در اين تحقيق، ۱۲ مزرعه از ۵ شهر استان مازندران جهت نمونه گيري انتخاب گرديد که شامل ۳ مزرعه در تنکابن (دو هزار)، ۱ مزرعه در چالوس (مرزن آباد)، ۱ مزرعه در نوشهر (کجور)، ۶  مزرعه در آمل (هراز) و ۱ مزرعه در ساري (دودانگه) بود. اين بررسي در ۴ فصل سال از ۱۳۸۵ (پاييز و زمستان) تا ۱۳۸۶ (بهار و تابستان) انجام شد. در اين بررسي از هر مزرعه، تعداد ۱۰ عدد ماهي داراي علايم ظاهري بيماري مانند: بي حالي، تيرگي پوست، بيرون زدگي چشم، خون ريزي در داخل و اطراف چشم و پايه باله ها انتخاب گرديد. باکتري هاي کوکسي شکل گرم مثبت از بافت هاي کليه و کبد جداسازي و در محيط کشت Blood agar يا  TSA کشت داده شدند. تشخيص باکتري به وسيله رنگ آميزي و انجام تست هاي بيوشيميايي صورت گرفت. بيماري استرپتوکوکوزيس در فصول پاييز، بهار و تابستان و در مزارع شهرستان هاي چالوس، آمل و ساري مشاهده گرديد اما در فصل زمستان مشاهده نشد. عوامل باکتريايي شناسايي شده به عنوان عامل استرپتوکوکوزيس طي اين تحقيق شاملStreptococcus iniae ،Streptococcus agalactiae  وEntrococcus faecalis  بوده اند. از بين نمونه ماهيان بيمار مورد مطالعه، ۳۳/۳۳% مبتلا به استرپتوکوکوزيس بوده اند.