مقاله بررسي بقاياي سموم در محصولات کشاورزي ايران مطالعه موردي: بررسي بقاياي ديازينون در گوجه فرنگي (Solanum lycopersicum)، خيار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي بقاياي سموم در محصولات کشاورزي ايران مطالعه موردي: بررسي بقاياي ديازينون در گوجه فرنگي (Solanum lycopersicum)، خيار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت غذايي
مقاله بقاياي سموم
مقاله کروماتوگرافي گازي
مقاله سلامت انسان
مقاله محيط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مقدم پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عليمرادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي گلثومه
جناب آقای / سرکار خانم: سياهمرگويي آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديازينون به عنوان يک آفت کش شيميايي به دليل طيف اثر بخشي گسترده اي که دارد مورد توجه بسياري از توليد کنندگان محصولات کشاورزي قرار گرفته است، اما در صورت عدم رعايت دوره ماندگاري آن، وجود بقاياي سم درمحصولات سلامت مصرف کنندگان را به شدت به مخاطره مي اندازد. در اين پژوهش، جهت تعيين ميزان بقاياي سم ديازينون در گوجه فرنگي، خيار و خربزه، نمونه هاي گوجه فرنگي از ۲ منطقه (شيروان و مشهد)، خربزه از ۲ منطقه (شيروان و تربت جام) و خيار از ۶ منطقه (دزفول، جيرفت، کرمان، شيروان، مشهد و رفسنجان) تهيه شد. اندازه گيري بقاياي سم ديازينون در نمونه ها توسط دستگاه کروماتوگرافي گازي (GC) انجام شد. تجزيه ميزان سم در نمونه هاي خربزه مربوط به تربت جام و شيروان، نشان داد که باقيمانده سم ديازينون در خربزه تربت جام ۴٫۹۸ برابر حد مجاز و در خربزه شيروان ۴٫۱۱ برابر حد مجاز بود. باقيمانده ديازينون در خيار به جز در خيار مشهد، بيش از حد مجاز بود. بطوري که ميزان اين سم، در خيار دزفول ۶٫۱ برابر، در خيار رفسنجان ۴٫۴ برابر، در خيار جيرفت ۴٫۲ برابر، در خيار کرمان ۲٫۱ برابر و در خيار شيروان ۱٫۸ برابر حد مجاز بود، اما ميزان سم در گوجه فرنگي و خيار کشت شده در مشهد کمتر از حد مجاز تعيين شد.