مقاله بررسي بن مايه داستاني «سركشي و تباهي» در شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي بن مايه داستاني «سركشي و تباهي» در شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله ساختارگرايي
مقاله پي رفت
مقاله اسطوره
مقاله پادشاهي
مقاله بن مايه سركشي و تباهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي هاي انجام شده، واحد بن مايه اي سركشي و تباهي طرحي داستاني را تشكيل مي دهد كه با پوشش بر يازده داستان شاهنامه، ميزان ۳٫۱۸% از داستان هاي شاهنامه فردوسي را به خود اختصاص داده است و از اين جهت، دهمين پي رفت بزرگ شاهنامه به شمار مي آيد. اين ساخت داستاني شامل آرامش آغازين، سركشي پادشاه، به زوال افتادن او و آرامش پاياني است. مضمون داستاني سرکشي و تباهي با پيشينه اي بسيار كهن، ريشه در اسطوره گناه آغازين داشته، نوعي آيين پادشاهي مقتدرانه در شاهنامه را نيز به نمايش مي گذارد. آشكارترين جلوه تاريخي اين نوع پادشاهي، در دوره ساساني ديده مي شود كه از فراواني حضور داستان هاي متاثر از اين ساخت در عصر ساساني شاهنامه، به خوبي دريافت مي گردد. به هر تقدير، كهنگي و گستردگي مضمون اساطيري اين ساخت داستاني، از اسطوره گناه آغازين، كهن الگويي ساخته كه داستان هاي فراواني را در ادبيات ملل جهان تحت تاثير خود قرار داده است.