مقاله بررسي بهترين روش استخراج ترکيبات فنلي موجود در گياه سرخارگل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي بهترين روش استخراج ترکيبات فنلي موجود در گياه سرخارگل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخارگل
مقاله تركيبات فنلي
مقاله استخراج
مقاله رنگ سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مهدي پور هما
جناب آقای / سرکار خانم: خانوي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شكرچي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پيرعلي همداني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرخارگل گياهي است كه از ديرباز در طب سنتي مورد مصرف بوده است. امروزه تحقيقات وسيعي روي اين گياه انجام شده و مشخص شده است كه اين گياه باعث تحريك سيستم ايمني بدن مي شود. گياه شامل تركيبات متعددي مثل فلاونوئيدها، تركيبات فنلي و ايزوبوتيل آميدها است. تركيبات فنلي يكي از مهم ترين دسته تركيباتي هستند كه اثرات محرك سيستم ايمني آن ها اثبات شده است. بنابراين تعيين روشي براي استخراج بهينه اين مواد از گياه امري ضروري است.
هدف: در اين تحقيق اثرات حلال، روش استخراج، اندازه ذره اي گياه و نسبت گياه به حلال در استخراج تركيبات فنلي گياه سرخارگل مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: به منظور تعيين بهترين حلال براي استخراج فنل ها، حلال هاي مختلف قطبي و غيرقطبي از هگزان تا آب اسيدي مورد آزمايش قرار گرفتند. به علاوه روش هاي ماسراسيون، سونيكاسيون، پركولاسيون، استخراج گرم و استخراج مداوم (با دستگاه سوكسله)، پودر گياه با اندازه ذره اي متفاوت و نسبت هاي مختلف گياه به حلال بررسي شدند.
نتايج: نتايج نشان دادند كه بهترين روش براي استخراج تركيبات فنلي استفاده از حلال متانول: آب (۸۰:۲۰)، روش استخراج گرم (۲ ساعت در دماي ۵۰ درجه سانتي گراد)، اندازه ذره اي ۳۰۰ ميكرومتر و نسبت گياه به حلال ۱:۲۰۰ مي باشد.
نتيجه گيري: براي استخراج بهينه تركيبات فنلي از گياه سرخارگل شرايط خاص بايد در نظر گرفته شوند.