مقاله بررسي بوطيقاي عبدالرزاق بيگ دنبلي در مثنوي هاي ناز و نياز و سليم و سلمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي بوطيقاي عبدالرزاق بيگ دنبلي در مثنوي هاي ناز و نياز و سليم و سلمي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عبدالرزاق بيگ
مقاله بوطيقا
مقاله تطبيق
مقاله تقليد
مقاله ابتکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني ناصرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحت خواه فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله قصد نگارنده اين است که هنر شاعري عبدالرزاق بيگ دنبلي، متخلص به مفتون را در دو منظومه عاشقانه اش از زواياي مختلفي از قبيل عاطفه، تخيل، موسيقي، زبان و شکل مورد بررسي قرار دهد و توان شعري، ميزان تقليد يا ابتکار، و در نهايت درجه اعتبار و اصالت شعر او را با تکيه بر شواهد گوناگون آشکار سازد. و در ضمن اين تحليل، خوانندگان آثار ادبي را با دو مثنوي فوق که اخيرا به زيور تصحيح آراسته شده اند – آشنا گرداند.