مقاله بررسي بوم شناسي فردي گونه Eurotia ceratoides در مراتع استپي ندوشن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۵۷۱ تا ۵۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي بوم شناسي فردي گونه Eurotia ceratoides در مراتع استپي ندوشن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوم شناسي فردي
مقاله Eurotia ceratoides
مقاله فنولوژي
مقاله مراتع ندوشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلدان ساز سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش بوم شناسي فردي گونه Eurotia ceratoides در مراتع ندوشن استان يزد بررسي شد. بعد از انتخاب منطقه مورد مطالعه، نمونه برداري ها به روش تصادفي – سيستماتيک در سه ارتفاع ۲۲۰۰، ۲۳۰۰ و ۲۴۵۰ انجام شد. در۴۰ پلات يک متر مربعي تراکم و توليد تعيين شد. همچنين در هر منطقه ۵ پايه انتخاب و در سه مرحله رشد فعال، گلدهي و بذردهي، اندام هاي هوايي آنها برداشت شد. افزون بر اين در پاي هر پايه گياهي پروفيل خاک حفر و تا عمق ۸۰ سانتي متري نمونه خاک برداشت شد. در آزمايشگاه از نمونه هاي گياهي عناصر ازت، فسفر، کلسيم و پتاسيم و از خصوصيات خاک اسيديته، هدايت الکتريکي، ماده آلي، آهک و بافت خاک اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تجزيه واريانس و دانکن انجام شد. نتايج نشان داد اين گونه E. ceratoides با دامنه بوم شناسي نسبتا وسيع در مناطق با اسيديته ۷٫۸-۸، هدايت الکتريکي ۰٫۱۲-۰٫۲ دسي زيمنس بر متر و در ارتفاع ۲۵۰۰-۱۵۰۰ متر از سطح دريا پراکنش دارد. متوسط ميزان بارندگي در رويشگاه آن ۹۸٫۳ ميلي متر و متوسط درجه حرارت سالانه آن ۱۴٫۴ درجه سانتي گراد است. اين گياه به شکل بوته اي با ارتفاع ۴۰-۲۵ سانتي متر در اين منطقه رشد مي کند. در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد، بين تراکم و توليد با افزايش ارتفاع، رابطه مستقيم وجود دارد. شروع رشد رويشي اين گياه در اواسط اسفند ماه بوده، در اواخر ارديبهشت گياه مرحله گلدهي را گذرانده و بذردهي آن در مرداد ماه است. همچنين بالاترين ميزان پروتئين گياهي در زمان گلدهي وجود دارد.