مقاله بررسي بيان ژن مهار كننده بافتي نوع يك (TIMPI) در نمونه هاي ريوي مصدومين شيميايي مواجه شده با گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان ژن مهار كننده بافتي نوع يك (TIMPI) در نمونه هاي ريوي مصدومين شيميايي مواجه شده با گاز خردل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصدومين شيميايي سولفور موستارد
مقاله مهار كننده بافتي متالوپروتئينازها نوع ۱ (TIMP1)؛ semi-quantitative RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزن زرين آ
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش م.
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي م.
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي م.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اكثر مصدومين شيميايي جنگ تحميلي به بيماري ريوي برونشيوليت مبتلا هستند. با استفاده از تكنيك ELISA مشخص شده است كه مقدار پروتئين فاكتور رشد تغيير دهنده (TGF-b1) در مايع برونشيولي آلوئولي (Bronchoalveolar Lavage, BAL) افراد مصدوم افزايش يافته است. TGF-b داراي وظايف مختلفي مي باشد كه القاي بيان ژنهاي مهار كننده هاي بافتي ماتريكس متالوپروتئينازها (TIMPs) يكي از اعمال اين فاكتور مي باشد كه به نو به خود منجر به تجمع ماتريكس خارج سلولي مي شود. TIMP1 يكي از اعضاي مهم خانواده مهاركننده هاي بافتي متالوپروتئينازها است كه در هموستاز ماتريكس خارج سلولي نقش مهمي بازي مي كند. در اين طرح نيز به منظور بررسي اثر افزايش TGF-b1 بر روي TIMP1، بيان اين ژن در نمونه هاي ريه افراد مصدوم شده با سولفور موستارد و افرادكنترل مقايسه شد. با روش برونكوسكوپي و استفاده از پنس هاي مخصوص ۱۴ نمونه ريوي از گروه سالم و ۲۱ نمونه از افراد مصدوم جمع آوري شده و بعد از استخراج RNA، cDNA تك رشته اي ساخته شد. با استفاده از تكنيك semi-quantitative RT-PCR ميزان بيان TIMP1 در اين نمونه ها بررسي گرديد. بيان ژن GAPDH به عنوان كنترل داخلي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بيان ژن TIMP1 به طور معني داري در گروه مصدومين دچار افزايش مي شود. نتايج ما پيشنهاد مي كند كه  TIMP1در فرآيند باز آرايي مجاري هوايي و بهبود بيماري مزمن ريه مصدومين دخيل بوده و افزايش بيان اين ژن احتمالا سبب كاهش تجزيه ماتريكس خارج سلولي در سلولهاي مجاري هوايي مصدومين مي شود.