مقاله بررسي بيان ژن هاي قابل القا توسط تنش شوري طولاني مدت در دو رقم حساس و متحمل گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان ژن هاي قابل القا توسط تنش شوري طولاني مدت در دو رقم حساس و متحمل گندم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله شوري
مقاله بيان ژن
مقاله نورترن بلات معكوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گماريان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: رهايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بيان ۶۱ ژن منتخب القا شونده با تنش شوري در دو رقم گندم متحمل و حساس به ترتيب به نام هاي ماهوتي و چيني بهاره تحت شرايط تنش شوري صفر و ۲۵۰ ميلي مولار با استفاده از روش نورترن بلات معكوس مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. پس از لكه گذاري قطعات DNA مربوط به هر ژن، دورگ سازي cDNA نشاندار تهيه شده از گياهان در شرايط بدون تنش و تنش شوري انجام گرفت و ميزان تيرگي لكه ها بعنوان شاخصي از بيان ژن ها مورد بررسي قرار گرفت. از ۶۱ ژن منتخب مطالعه شده ۲۱ ژن منتخب (۳۴ درصد) در رقم ماهوتي و ۴ ژن (۶ درصد) در رقم چيني بهاره در شرايط تنش نسبت به شرايط بدون تنش شوري داراي افزايش بيان معني دار بودند. تحت شرايط تنش ۵۲ درصد و تحت شرايط بدون تنش ۲۷ درصد از ژن هاي مطالعه شده در اين آزمايش در رقم ماهوتي نسبت به رقم چيني بهاره در همين شرايط داراي بيان بالاتر معني دار بودند. تحت شرايط تنش شوري نسبت به شرايط بدون تنش شوري بيشترين نسبت افزايش بيان (۵/۱۷ برابر) در ژن منتخب TVP در رقم ماهوتي مشاهده گرديد. بيان ژن منتخب HKT1 در رقم ماهوتي با اعمال تنش افزايش بيان و در رقم چيني بهاره داراي بيشترين كاهش بيان بود. اين نتايج نشان مي دهد تحمل به شوري در رقم ماهوتي مي تواند با الگوي متفاوتي از بيان ژن ها مرتبط باشد.