مقاله بررسي بيان ژن هاي IL-23 و IL-27 در سه رده سلول سرطان پستان و غدد لنفاوي درگير و غير درگير در بيماران مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان ژن هاي IL-23 و IL-27 در سه رده سلول سرطان پستان و غدد لنفاوي درگير و غير درگير در بيماران مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نورويش هاي پستان
مقاله بيان ژني
مقاله اينترلوکين ۲۳
مقاله ۲۷ انساني
مقاله گره هاي لنفاوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جابري پور منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قادري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تعيين مارکرهاي حياتي در تشخيص سرطان ها يک نياز اساسي است. يکي از کاربردهاي آن کمک جهت تهيه واکسن و ايمني درماني سرطان ها است. هدف از اين مطالعه تعيين بيان ژن سايتوکاين هاي IL-23 و IL-27 در غدد لنفاوي درگير و غير درگير و سه رده سلولي سرطان پستان بود.
مواد و روش ها: بررسي بيان ژن سايتوکاين هاي IL-23 و IL-27 در ده غده لنفاوي (شامل: ۵ غده لنفاوي متاستاز شده و ۵ غده لنفاوي غير متاستاز شده) و سه رده سلول سرطاني (شامل: SKBR3، MCF7 و MDAMB468) با استفاده از روش  Quantitative real time PCR (QRT-PCR) ميزان بيان ژن هاي مورد نظر با روش کمي نسبي و با استفاده از رنگ Syber Green مورد ارزيابي گرفت.
يافته ها: نتايج حاکي از کاهش بيان اين ژن ها در سلول هاي سرطاني فوق است. همچنين، تفاوت معني داري بين بيان آن ها در غدد لنفاوي درگير و غير درگير مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بافته ها نشان مي دهند که محيط ظريف شيميايي اطراف تومور در بيان اين ژن ها و در نتيجه بروز التهاب و پيشرفت تومور که ممکن است در اثر عمل کرد اين سايتوکاين ها باشد دخالتي ندارد.