مقاله بررسي بيان ژن پروتئين Opticin در رده هاي مختلف سلول هاي سرطاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۹۰ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي بيان ژن پروتئين Opticin در رده هاي مختلف سلول هاي سرطاني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيان opticin
مقاله رده هاي سلول سرطاني
مقاله آنتي بادي پلي كلونال انساني (OPTC-N)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رباني حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جدي تهراني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: همتي شيدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: Opticin از دسته پروتئوگلايکان هاي کوچک غني از لوسين عمدتا در چشم انسان يافت مي شود. همچنين opticin در سطوح پاييني نسبت به چشم، در بافت هاي طبيعي مغز، غضروف، کبد و پوست نيز شناسايي شده است. در اين مطالعه، بيان opticin در رده هاي سلول هاي سرطاني انسان بررسي شد.
روش بررسي: در اين پژوهش بنيادي، رده هاي سلول هاي سرطاني انسان شامل رده سلول A-172 (سرطان مغز)، رده سلول T47D (سرطان غدد پستاني)، رده سلول Paca-2 (سرطان پانکراس)، رده سلول Ej-138 (سرطان مثانه)، رده سلول Calu6 (سرطان ريه)، رده سلول ACHN (سرطان کليه)، رده سلول SKOV3 (سرطان تخمدان)، رده سلول LS-180 (سرطان روده بزرگ)، رده سلول A-375 (سرطان پوست)، رده سلول PC3 (سرطان پروستات) و رده سلول  CLL-CII(سرطان لوسمي لنفوسيتي مزمن) با دو روش RT-PCR وWestern blot  براي بيان و حضور پروتئينopticin  مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: همه رده هاي سلول هاي سرطاني به جز
A-172 در هر دو سطح mRNA و پروتئين،opticin  را بيان کردند.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر، رده هاي سلول هاي سرطاني انسان، بيان
opticin را نشان دادند، در حالي که گزارشات قبلي حاکي از عدم بيان opticin در بافت هاي طبيعي متناظر آنها بود. اين پروتئين را مي توان بعنوان يک مارکر سرطاني در نظر گرفت و تحقيقات آينده مي تواند بيشتر در زمينه بررسي عملکرد اين پروتئين در سرطان زايي معطوف گردد.