مقاله بررسي بيماران مبتلا به نقرس چندمفصلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۶ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي بيماران مبتلا به نقرس چندمفصلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقرس مزمن
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله کريستال اسيداوريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صاحباري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: الهي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: نقرس چند مفصلي مزمن بيماري شايعي نيست و گاهي تشخيص آن از نظر دور مي ماند و با آرتريت روماتوئيد (RA) اشتباه مي شود.
هدف: مطالعه به منظور تعيين مشخصات بيماران مبتلا به نقرس مزمن (چند مفصلي) انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي بيماران مبتلا به نقرس چند مفصلي که در سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۵ براي اولين بار به بيمارستان قائم مشهد مراجعه نمودند، انجام شد. اثبات بيماري بر اساس معيارهاي بين المللي نقرس بود. بيماران با تورم کم تر از چهار مفصل از مطالعه حذف شدند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي ارایه شدند.
يافته ها: ۱۸ بيمار در اين مدت مراجعه داشتند. در %۴۴٫۴ بيماران ابتلاي مفاصل توزيع کاملا مشابه با آرتريت روماتوئيد داشت. در مايع مفصل ۲ بيمار، همزمان کريستال اسيد اوريک و پيروفسفات کلسيم يافت شد. نماي تومور کاذب در محل توفوس در يک بيمار و تاندنيت آشيل يک طرفه در ۲ بيمار وجود داشت. %۶۱ بيماران بيماري هاي ايسکميک قلبي، %۵۰ افزايش تري گليسريد، %۳۹ نارسايي کليه و ۲۲٫۲% ديابت داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که تابلوي باليني بيماري نقرس پيشرفته مي تواند با آرتريت روماتوئيد اشتباه شود. بنابراين، در بيماران آرتريت چند مفصلي مزمن توجه بيش تر به تشخيص نقرس ضرورت دارد.