مقاله بررسي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه در زوال درختان سيب در استان کهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه در زوال درختان سيب در استان کهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Phytophthora citricola
مقاله سيب
مقاله کهگيلويه و بويراحمد
مقاله پوسيدگي طوقه و ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي چند سال اخير، خشکيدگي هاي وسيعي در باغ هاي سيب استان کهگيلويه و بويراحمد مشاهده گرديد. علايم اين بيماري به صورت پژمردگي، ضعف عمومي، کم شدن شاخ و برگ ها و در برخي خشکيدگي ناگهاني مشاهده شد. به منظور جداسازي عامل بيماري، از اوايل بهار تا اواخر تابستان ۱۳۸۷ ضمن شناسايي درختان آلوده از ناحيه بين بافت هاي سالم و آلوده نمونه برداري شد. نمونه ها بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن با حوله کاغذي به قطعات کوچک تر خرد شدند و روي محيط کشت CMA حاوي آنتي بيوتيک دلواسيد، آمپي سيلين، ريفامپيسين، و PCNB انتقال داده شدند. از بافت آلوده قارچ فيتوفتورا جدا گرديد که بر اساس ويژگي هاي مورفولوژيک و نياز دمايي پرگنه هاي جدا شده Phytophthora citricola تشخيص داده شد. جدايه ها داراي اسپورانجيوم پايدار يک، دو و گاهي سه پاپيلايي بودند. متوسط ابعاد آنها ۶۵/۳۱×۸/۴۸ ميکرومتر بود. دماي بهينه رشد ۲۵ درجه سانتي گراد بود. بيماري زايي جدايه هاي اين قارچ روي شاخه هاي بريده شده سيب و نهال هاي ۵ ماهه سيب اثبات گرديد.