مقاله بررسي بينامتني تصوير دريا در غزليات شمس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي بينامتني تصوير دريا در غزليات شمس
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بينامتنيت
مقاله غزليات شمس
مقاله دريا
مقاله موج
مقاله كشتي
مقاله ماهي
مقاله آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معيني فرد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و تحقيق در بسياري از غزل هاي مولانا نشان مي دهد كه چشمگيرترين جنبه اين غزل ها بعد از موسيقي، كثرت و پويايي تصاوير است. تصاويري كه محصول لحظات مكاشفه و از خود بيخود شدن شاعر است. در اين لحظات عنصر زبان برجستگي خاصي مي يابد تا بتواند معنا را به خواننده القا كند و بسياري از تصاوير و واژه ها براي بيان دريافت هاي مكاشفه آميز مولانا به ياري او آمده و اشعار او حالتي الهام گونه و رويا وار مي يابد. امكان تاويل اين غزل هاي رويا گونه در صورتي حاصل مي شود كه خواننده عنصر مركزي آن را بازشناخته و به امكانات زباني پيشين مراجعه كند. رهيافتي كه خواننده را در تحليلي اين گونه ياري مي رساند بينامتنيت است. نظريه بينامتنيت، مبتني بر اين انديشه است که متن نظامي بسته و مستقل نيست و هيچ متني در خلأ پديد نمي آيد و در خلا ادراک نمي شود، هر متني خواسته يا نا خواسته با متون ديگر نوشته مي شود و با متون ديگر خوانده مي شود.
در اين مقاله تصوير دريا و وابسته هاي آن به عنوان يكي از پركاربردترين تصاوير شعري مولانا بر اساس اين نظريه مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اين پژوهش آن است كه به روابط بين متون در حيطه اين تصوير دست يافته و به تاويل و بررسي اين روابط بپردازد.