مقاله بررسي بينامتني تصوير شكار در غزليات شمس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بينامتني تصوير شكار در غزليات شمس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بينامتنيت
مقاله غزليات شمس
مقاله تصوير شكار
مقاله دام
مقاله تير
مقاله كمان
مقاله تيغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: معيني فرد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصوير شكار و وابسته هاي آن، يكي از تصاوير پويا و پر ابهام در غزليات شمس است. با توجه به كثرت كاربرد اين تصوير در ساير متون عرفاني مي توان به درك روشن تر و والاتري از اين تصوير نائل شد. براي اين منظور بر اساس نظريه بينامتنيت كه – مبتني بر اين انديشه است كه متن نظامي بسته و مستقل نيست و هيچ متني در خلا پديد نمي آيد و در خلا ادراك نمي شود، هر متني خواسته يا نا خواسته با متون ديگر نوشته مي شود و با متون ديگر خوانده مي شود – به روابط بين متون و در حيطه اين تصوير دست يافته، به تاويل و بررسي اين روابط پرداخته شده است.
تصوير شكار به عنوان يك تصوير كانوني در نظر گرفته شده و بر اساس آن مهم ترين خوشه هاي تصويري آن كه شامل صيد، صياد، دام، تير و كمان و تيغ بلاست، بررسي شده است. در بيشتر متون صياد نماد پروردگار است كه انسان گريزان را به جانب دام عشق الهي و رحمت خود مي كشاند و تير و كمان قدرت حق و تيغ بلا و آزمايش هاي الهي همه وسيله اي است، براي صيد كردن هستي مجازي انسان و تبديل آن به هستي حقيقي و رساندن او به مرتبه بقا در حق.