مقاله بررسي بيوسيستماتيکي جوندگان شيراز (بخش مرکزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۷۳ تا ۵۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي بيوسيستماتيکي جوندگان شيراز (بخش مرکزي)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيراز
مقاله فون
مقاله جوندگان
مقاله مورفولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: درويش جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترحمي سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي بيوسيستماتيک (شناخت طبيعت زنده) هر تاکسون لزومي بنيادي براي دستيابي به کاربرد، بهره گيري بهينه و پايدار آن است. يکي از ويژگيهاي بيوسيستماتيک هر تاکسون بررسي گوناگوني زيستي آن است. در اين جا گوناگوني جوندگان بخش مرکزي شهرستان شيراز و به ويژه پارك ملي بمو مورد نظر است. نمونه برداريها طي يک سال با تله هاي زنده گير و کشنده از جاهاي کم و بيش متفاوت از لحاظ جنس خاك، پوشش گياهي و ديگر خصوصيات ژئومورفولوژي متغير انجام شد. تا کنون ۷ گونه از جوندگان: گونه هاي موش خانگيMus musculus ، جربيل هندي Tatera indica، جرد ايرانيMeriones persicus ، جرد ليبي Meriones libycus، رت سياه Rattus rattus، ول ايرانيMicrotus irani ، و تشي Hystrix indica شناسايي و ويژگيهاي ريختي، صفات دنداني و جمجمه اي بررسي شدند. گونه هاي جرد ليبي و جربيل هندي از يک سو و گونه هاي جرد ايراني و ول ايراني از سوي ديگر همجا (sympatric) صيد شدند. وجود ول ايراني كه تا به حال تنها از مكان تايپ خود (شيراز) گزارش شده تاييد شد. علاوه بر موش خانگي كه پراكنش جهاني دارد گونه جرد ايراني نيز در بمو به علت سازش پراكنش وسيعي را نشان مي دهد. انگلهاي شناسايي شده روي تن جوندگان گرفته شده گونه هاي کک Cetenocephaledes canis، شپش  Poly pylax  و هيره Ornithnyssus bacoti بوده است.