مقاله بررسي بيولوژي توليد مثل در سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در سواحل جنوبي درياي خزر استان مازندران (رودخانه تجن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي بيولوژي توليد مثل در سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در سواحل جنوبي درياي خزر استان مازندران (رودخانه تجن)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيولوژي
مقاله توليد مثل
مقاله سياه ماهي
مقاله درياي خزر
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجيعي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باني ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis يکي از ماهيان با ارزش شيلاتي مي باشد که در حوضه جنوبي درياي خزر به خصوص استان مازندران و در رودخانه هاي آن يافت مي شود در تحقيق حاضر مجموع ۱۸۰ قطعه ماهي از ايستگاههاي نمونه برداري در سواحل جنوبي درياي خزر استان مازندران (رودخانه تجن) در حد فاصل سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ تهيه مورد بررسي توليد مثل قرار گرفت. در اين بررسي فاکتورهاي زيستي مرتبط با توليد مثل از قبيل تغييرات شاخص گوناد وسوماتيک، نسبت جنسي، ميانگين هماوري مطلق، مراحل رسيدگي جنسي جز اهداف اصلي محسوب شده اند. بيشترين مقدار شاخص گونادوسوماتيک در ماههاي ارديبهشت و خرداد يعني زمان تخم ريزي و کمترين مقدار آن در ماههاي آبان، آذر و دي ديده مي شود. شاخص گونادوسوماتيک در فصول بهار و تابستان نسبت به پاييز و زمستان از ميزان بيشتري برخوردار است. از سوي ديگر با افزايش سن ماهيان بر مقدار شاخص مذکور افزوده شده که شيب آن در سالهاي قبل از بلوغ کمتر از زمان بلوغ مي باشد. مراحل رسيدگي جنسي در ماههاي مختلف متناسب با شاخص گونادوسوماتيک بوده و با افزايش سن ماهيان ميزان رسيدگي جنسي افزوده مي شود. بيشترين مقدار GSI ماهيان نر در سن ۳ تا ۴ سالگي و ماهيان ماده ۲ تا ۳ سالگي است.