مقاله بررسي بيولوژي توليد مثل ماهي سفيد رودخانه اي Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي بيولوژي توليد مثل ماهي سفيد رودخانه اي Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيدرودخانه اي
مقاله Leuciscus cephalus
مقاله توليد مثل
مقاله رسيدگي جنسي
مقاله بابلرود
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع اردلان آريا
جناب آقای / سرکار خانم: راد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق از ۱۵ شهريور ماه سال ۱۳۸۷ تا ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۸ در رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر روي ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus cephalus) انجام گرفت. نمونه برداري ها به صورت ماهانه و با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع ۴۴۱ عدد ماهي سفيد رودخانه اي صيد گرديد. بيشترين تعداد ماهيان در مرحله ۳ با فراواني ۲۰٫۰۲ درصد و کمترين تعداد آنها در مرحله ۶ رسيدگي جنسي با فراواني ۸٫۵۵ درصد قرار داشتند. از لحاظ جنسيت بيشترين تعداد ماهيان نر در مرحله ۳ رسيدگي جنسي با فراواني ۲۰٫۵۵ درصد و کمترين تعداد آنها در مرحله ۶ رسيدگي جنسي با فراواني ۷٫۲۲ درصد جاي گرفتند. در ماهيان ماده نيز بيشترين درصد آنها، در مرحله ۳ رسيدگي جنسي با فراواني ۲۱٫۳۴ درصد و کمترين تعداد آنها در مرحله ۷ رسيدگي با فراواني ۸٫۷۰ درصد بودند. ميانگين قطر تخمک در ماهيان ماده از آبان ماه تا ارديبهشت ماه روند کاملا صعودي داشت و ميانگين قطر آن در ارديبهشت ماه به ۶۹٫۸۳±۱۲٫۹۰ ميکرون رسيد.
حداقل هم آوري مطلق ۳۰۰۵، حداكثر آن ۱۳۱۹۴ و ميانگين آن ۸۰۳۸ عدد تخمك برآورد گرديد. ميانگين درصد شاخص رسيدگي جنسي  (GSI)براي ماهيان سفيدرودخانه اي نر ۱٫۴۷±۰٫۹۴ درصد و براي ماهيان سفيدرودخانه اي ماده ۲٫۹۵±۱٫۸۳ درصد بدست آمد. ميانگين ضريب كيفيت يا ضريب چاقي يا Cf براي ماهيان نر ۱٫۱۲±۰٫۱۴ و براي ماهيان سفيد رودخانه اي ماده ۱٫۱۷±۰٫۱۵ بدست آمد. با توجه به اين بررسي زمان تخمريزي ماهي سفيد رودخانه اي از اواسط ارديبهشت تا اواخر خرداد ماه است و نوع تخمريزي آنها به صورت يک مرحله اي است.