مقاله بررسي بي حس نمودن اعضا دراجراي مجازات هاي بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بي حس نمودن اعضا دراجراي مجازات هاي بدني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي حسي اعضا
مقاله امکان اجرا
مقاله حدود
مقاله قصاص
مقاله تعزير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زررخ احسان
جناب آقای / سرکار خانم: علي پناه پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اجراي حدود و مجازات هاي اسلامي از مهمترين مباحث حقوق جزاي اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسيار تاکيد نموده و علاوه بر کليات، فروعات آن را نيز بيان داشته است؛ لکن حکم برخي از مسايل آن به طور صريح بيان نگشته که يکي از آنها بي حس نمودن اعضا در اجراي مجازات هاي بدني است، فلذا در نوشتار حاضر صور مختلف اين مساله، آيات و روايات مرتبط با موضوع مورد بحث و نيز نظرات فقها و حقوقدانان در باب اين موضوع بيان گشت و در خاتمه هر مبحث نيز نظر نگارندگان بر مبناي نظراتي که قوام علمي بيشتري نسبت به سايرين داشت به عنوان نظر اصلي عنوان شده است. در کل سعي نويسندگان بر آن بوده که نتيجه صريحي عنوان شود و حتي الامکان حکم موضوعات براي مخاطب مسکوت نمانده باشد.