مقاله بررسي تاثيرات بسامد در ساختهاي نحوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرات بسامد در ساختهاي نحوي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسامد مورد
مقاله بسامد نوع
مقاله اثر فروكاهنده
مقاله اثر حفظ كننده
مقاله زايايي نحوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهري بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا انواع بسامد شامل بسامد مورد (token frequency) و بسامد نوع (type frequency) در مطالعات زباني معرفي مي شود. سپس با تحليل و واكاوي تعدادي از ساختهاي زباني، به بررسي تغييراتي كه به موجب هر كدام از انواع بسامد در ساختهاي نحوي و زباني به وجود مي آيد مي پردازيم و بر اساس اين تغييرات، اثرات بسامد مورد را به دو نوع اثر فروكاهنده (reduction effect) و اثر حفظ كننده (conserving effect) تقسيم و اثرات بسامد نوع را در زايايي نحوي (syntactic productivity) بررسي مي كنيم. اثرات بسامد مورد در نحو و تعامل آن با اثر بسامد نوع در طول زمان اين امكان را به ما مي دهد تا بسياري از شرايط زباني را كه به نظر دلبخواهي مي نمايد تبيين نماييم.