مقاله بررسي تاثيرات زيانبار توليد، تجارت و استفاده غير قانوني سلاح هاي كوچك، اسلحه هاي سبك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرات زيانبار توليد، تجارت و استفاده غير قانوني سلاح هاي كوچك، اسلحه هاي سبك
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منازعات مسلحانه
مقاله برنامه اقدام سازمان ملل متحد
مقاله سلاح هاي كوچك
مقاله تجارت غير قانوني
مقاله فرهنگ خشونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نوري ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو تاثيرات زيانبار اشكال گوناگون تجارت و استفاده غير قانوني و نامشروع از سلاح هاي كوچك و اسلحه هاي سبك را بر زندگي انسان به پژوهش گذاشته است. با اين هدف، نخست پس از ارايه تعريفي از سلاح هاي كوچك و اسلحه هاي سبك، اشكال غير قانوني تجارت اين سلاح ها بررسي مي شود و ابعاد گوناگون تاثير آنها را در منازعات مسلحانه بر شرايط زيستي زنان، كودكان، جمعيت هاي آواره، فعاليت هاي امداد رساني و نهادينه شدن فرهنگ خشونت در جوامع درگير مطالعه مي كند. بررسي نقش سلاح هاي كوچك در تشديد خشونت هاي خانگي و شهري از ديگر موضوعات مورد توجه اين نوشتار است. در نهايت مطالعه اسناد بين المللي در زمينه ممنوعيت تجارت غير قانوني سلاح هاي کوچک نه تنها اقدامات بين المللي را براي مبارزه با اين معضل بزرگ آشکار مي کند بلکه دشواري هاي تدوين قوانين و موانع سر راه اين موضوع را نيز به خوبي نشان خواهد داد.