مقاله بررسي تاثيرات طرح کنترل موتورسواران بر ميزان تصادفات درون شهري (مطالعه موردي شهرستان گرمسار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرات طرح کنترل موتورسواران بر ميزان تصادفات درون شهري (مطالعه موردي شهرستان گرمسار)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتورسيکلت
مقاله تصادفات
مقاله کنترل
مقاله مهارت رانندگي
مقاله مقررات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات بخش اصفهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو به منظور «بررسي تاثيرات طرح هاي کنترل موتورسواران بر ميزان تصادفات درون شهري طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶» با تاکيد بر افزايش ايمني، قانونمند کردن موتورسواران و ارايه راهکارهاي مناسب براي کاهش تصادفات است.
در اين تحقيق از روش توصيفي – پيمايشي استفاده شده و براي بررسي فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه اي حاوي سوالات بسته پاسخ و باز پاسخ در اختيار ۳۸۷ نفر از نمونه آماري که موتورسيکلت سواران شهرستان گرمسار بودند، قرار گرفته است. پاسخگويان به روش نمونه گيري طبقه اي در سه نقطه از شهر به صورت تصادفي انتخاب شدند و به سوالات پاسخ گفته و داده ها جمع آوري شدند. همچنين جهت بررسي نقش موتورسواران در تصادفات درون شهري گرمسار با مطالعه اسنادي و کتابخانه اي، وضعيت آمارهاي تصادفات درون شهري بررسي شد. پس از جمع آوري اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که طرح هاي کنترل موتورسواران و مهارت رانندگي افراد در کاهش تصادفات موتورسواران تاثير دارند و علل هاي تامه اي چون عدم رعايت حق تقدم، عدم توجه به جلو در رانندگي، عبور از محل ممنوعه و… در ايجاد تصادفات درون شهري، تاثير عمده اي مي گذارند. همچنين موتورسواران در تصادفات جرحي درون شهري گرمسار نقش موثري دارند.