مقاله بررسي تاثيرات قدرت رسمي و غيررسمي سازمان ها در تخصيص بودجه (مطالعه حوزه منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه استان کهگيلويه و بويراحمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۳۱ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرات قدرت رسمي و غيررسمي سازمان ها در تخصيص بودجه (مطالعه حوزه منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه استان کهگيلويه و بويراحمد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت رسمي
مقاله قدرت غيررسمي
مقاله تحليل شبکه اي
مقاله تخصيص بودجه
مقاله منابع طبيعي
مقاله استان کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي کنگراني حنانه
جناب آقای / سرکار خانم: شامخي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: اشتريان كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بودجه از ابزارهاي اساسي اجراي سياست ها و برنامه هاست. يکي از ابعادي که در بحث هاي بودجه، کم و بيش از آن غفلت شده، رابطه قدرت ديواني – سياسي و بودجه است. اين پژوهش با هدف بررسي و تحليل تاثير قدرت هاي رسمي و غيررسمي به عنوان عوامل موثر بر تخصيص مقدار بودجه صورت گرفته است. تخصيص بودجه در حوزه منابع طبيعي به دليل غلبه کنوني عملکرد حفاظتي آن بر عملکرد توليدي با توجه به تخريب هاي گسترده، اهميت بسزايي دارد و مديريت پايدار اين منابع، در شرايط کنوني هزينه بر است. استان کهگيلويه و بويراحمد به دليل حضور نهادهاي مردمي در مديريت منابع  طبيعي با پيشينه ايلياتي، حفظ ريشه هاي قومي و قبيله اي و غلبه «روابط» (عرف) بر «ضوابط» (قانون) در سياستگذاري و مديريت استان انتخاب شده است. همچنين از رويکرد تحليل شبکه اي براي ترسيم شبکه روابط رسمي و غيررسمي سازمان هاي مرتبط با منابع طبيعي و تحليل کانون هاي قدرت رسمي و غيررسمي بر اساس مرکزيت درجه، مرکزيت بينابيني و بردار ويژه سازمان ها استفاده شد. برقراري ارتباط رگرسيوني ميان اين مرکزيت ها و مقدار بودجه تخصيص يافته سازمان ها با استفاده از رويکرد تحليل شبکه اي نشان داد که ارتباط با کانون اصلي قدرت (استانداري) بر تخصيص مقدار بودجه موثر بوده و قدرت غيررسمي مي تواند بيش از قدرت رسمي، بر تخصيص بودجه موثر باشد. رويکرد تحليل  شبکه اي مي تواند براي اجراي پژوهش هاي بيشتر با محوريت «روابط» و «قدرت» در راستاي حفاظت و مديريت بهتر منابع طبيعي سودمند باشد.