مقاله بررسي تاثيرتنش کم آبي و کود دامي بر عملکرد کمي، کيفي و برخي خصوصيات فيزيولوژيک گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata Forssk) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثيرتنش کم آبي و کود دامي بر عملکرد کمي، کيفي و برخي خصوصيات فيزيولوژيک گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata Forssk)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفرزه
مقاله تنش کم آبي
مقاله کود دامي
مقاله عملکرد دانه
مقاله موسيلاژ
مقاله پايداري غشا سيتوپلاسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي شهربابكي سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير تنش کم آبي و کود دامي بر عملکرد کمي، کيفي و برخي خصوصيات فيزيولوژيک گياه دارویي اسفرزه(Plantago ovata Forssk.)  آزمايشي در بهار سال ۱۳۸۸ در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت انجام شد. آزمايش به صورت اسپيلت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي آبياري به عنوان تيمار اصلي شامل ۳ سطح آبياري زماني که رطوبت خاک به ۷۵ درصد FC رسيد (تنش ملايم)، آبياري زماني که رطوبت خاک به ۵۰ درصد FC رسيد (تنش متوسط) و آبياري زماني که رطوبت خاک به ۲۵ درصد FC رسيد (تنش شديد) و کود دامي به عنوان تيمار فرعي در پنج سطح شامل مقادير ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و۴۰ تن در هکتار بود. نتايج نشان داد اثر تنش کم آبي و کود دامي و همچنين اثر متقابل بين دو عامل فوق برعملکرد دانه به ترتيب در سطح آماري ۵% و ۱% معني دار بود. بالاترين عملکرد دانه با ميزان ۲۳۲٫۳ کيلوگرم در هکتار از تيمار تنش کم آبي ملايم با مصرف ۲۰ تن کود دامي در هکتار حاصل شد. ولي اثرات اين دو عامل بر ميزان موسيلاژ در اين گياه معني دار نبود. با افزايش ميزان تنش کم آبي محتواي رطوبت نسبي برگ کاهش يافت. بيشترين محتواي رطوبت نسبي برگ در تيمار مصرف ۴۰ تن کود دامي در هکتار حاصل شد. پايداري غشا سيتوپلاسمي تحت  تاثير شدت تنش قرار گرفت و با افزايش شدت تنش از ميزان پايداري غشا سلولي کاسته شد. به استناد نتايج اين تحقيق در شرايط آب و هوايي جيرفت براي حصول عملکرد بالا در زراعت اسفرزه مصرف ۲۰ تن کود دامي در هکتار مي تواند مناسب باشد.