مقاله بررسي تاثير آرايش گودالهاي باز در کاهش ارتعاشات ناشي از عملکرد ماشين آلات ضربه اي با استفاده از مدل اجزاي محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در روش هاي عددي در مهندسي (استقلال) از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آرايش گودالهاي باز در کاهش ارتعاشات ناشي از عملکرد ماشين آلات ضربه اي با استفاده از مدل اجزاي محدود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع ارتعاش
مقاله گودالهاي باز
مقاله ماشين آلات ضربه اي
مقاله كرنش مستوي
مقاله مدل اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فارساني آرش
جناب آقای / سرکار خانم: حلبيان اميرمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماشين آلات ضربه اي نظير چکشها و پرسها در طي عملکرد خود ارتعاشات بسيار بزرگي را توليد مي کنند، که در محيط قابل توجهي به اطراف انتشار مي يابند. وقتي امواج ناشي از اين ارتعاشات به محيط اطراف گسترش مي يابند، مي توانند عملکرد ماشين آلات حساس مجاور خود را مختل کرده و يا بر روي ساکنين مجاور و يا کارگران ايجاد آلودگي صوتي کنند. يکي از راهکارهاي موثر در کنترل و جداسازي اثرات ارتعاشي ناشي از عملکرد ماشين آلات به محيط اطراف، ايجاد گودالهاي باز در خاک مجاور آنهاست. در تحقيق حاضر، به طور خاص، به بررسي اثر گودالهاي باز دورديفي، که با فاصله از يکديگر قرار مي گيرند، پرداخته مي شود. در اين راستا، عوامل مختلفي نظير فاصله بين گودالها، موقعيت گودالها نسبت به چشمه ارتعاش و عمق لايه خاک، در نظر گرفته مي شوند. يک مدل اجزاي محدود دو بعدي براي اين منظور ساخته و تحليل در حوزه زمان انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که وجود گودال در فواصلي از منبع ارتعاش، دامنه ارتعاش را کاهش مي دهد. همچنين تحليلها نشان مي دهد، استفاده از دو گودال باز براي يک لايه نيمه بي نهايت خاک که در آن استفاده از يک گودال باز عملا بي تاثير است، مي تواند دامنه ارتعاش را، به ويژه در مجاورت گودال دوم، به صورت قابل توجهي کاهش دهد.