مقاله بررسي تاثير آرمان گرايي توسعه اي بر شکاف بين نگرش هاي دختران و مادران آن ها نسبت به ازدواج و خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۲۹۹ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آرمان گرايي توسعه اي بر شکاف بين نگرش هاي دختران و مادران آن ها نسبت به ازدواج و خانواده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرمان گرايي توسعه اي
مقاله شکاف نگرش بين مادران و دختران
مقاله خانواده و ازدواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر آن است ضمن شناخت نگرش دختران و مادران نسبت به ازدواج، خانواده و شکاف بين آن ها، تاثير آرمان گرايي توسعه اي را بر اين شکاف بررسي کند. اين پژوهش به شيوه پيمايشي و با کمک پرسشنامه خود ايفا بر روي ۴۰۰ نفر (۲۰۰ نفر دختر و ۲۰۰ نفر مادران آن ها) از دانشجويان دختر دانشگاه تبريز انجام گرفته است. براي گزينش نمونه ها از روش نمونه گيري طبقه اي چند مرحله اي استفاده شده است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، بين نگرش مادران و دختران آن ها شکاف قابل توجهي وجود دارد. نگرش مادران نسبت به سن مطلوب ازدواج، نحوه انتخاب همسر، جدايي و طلاق، مطلوبيت ازدواج، قدرت تصميم گيري در خانواده، ارتباطات خانوادگي و مطلوبيت فرزندآوري، سنتي است و دختران نسبت به اين شاخص ها نگرش مدرن دارند. هم چنين آرمان گرايـي توسعه اي بر اين شکاف نگرشي بين مادران و دختران تاثير مستقيم و مثبت دارد و با افزايش آرمان گرايي توسعه اي، نگرش نسبت به ازدواج و تشکيل خانواده در بين افراد، مدرن تر مي شود.