مقاله بررسي تاثير آموزش تغذيه و پياده روي بر كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع II مركز ديابت درمانگاه خدمات بهداشتي – درماني نادر كاظمي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۵۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش تغذيه و پياده روي بر كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع II مركز ديابت درمانگاه خدمات بهداشتي – درماني نادر كاظمي شيراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت شيرين غير وابسته به انسولين
مقاله رژيم غذايي
مقاله آموزش
مقاله پياده روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: خاني جيحوني علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري خليلي رستم
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: كنترل موثر قند خون به رژيم غذايي مناسب و همچنين انجام فعاليت هاي فيزيكي و بدني بستگي دارد. هدف مطالعه حاضر ارزيابي تاثير آموزش نوع تغذيه و پياده روي بر كنترل ميزان قند خون در بيماران ديابتي نوع ۲ بود.
روش كار: پژوهش حاضر يك مطالعه مداخله اي مي باشد. تعداد ۱۰۰ نفر از بيماران ديابتي (۵۰ نفر گروه مداخله و ۵۰ نفر گروه كنترل) نوع II با سن بين ۴۰ تا ۶۵ سال و داراي سابقه ابتلا به ديابت بالاي ۵ سال در مطالعه شركت كردند. ابزار گردآوري داده ها شامل ۴ چك ليست كه جهت ثبت اطلاعات دموگرافيك، عملكرد تغذيه اي و پياده روي بيماران بر اساس خود گزارش دهي، ميزان HbA1c و قند خون آنها بود.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين ميانگين نمره مربوط به عملكرد تغذيه اي و پياده روي در دو گروه مداخله (تجربي) و كنترل، قبل و بعد از مداخله آموزشي اختلاف معناداري وجود دارد. كاهش ميزان HbA1c گروه مداخله (تجربي) در مقايسه با گروه كنترل (از ۸٫۶۵ در قبل از مداخله به ۷٫۴۷ در ۳ ماه پس از مداخله آموزشي) و قند خون ناشتا (از ۲۰۷٫۰۸ در قبل از مداخله به ۱۲۴٫۲ در ۳ ماه پس از مداخله آموزشي) چشمگير و از نظر آماري معنا دار بوده است.
نتيجه گيري: تدوين برنامه آموزشي بيماران ديابتي براي كنترل قند خون و بهبود رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت جسماني مناسب بسيار سودمند و اثربخش مي باشد.