مقاله بررسي تاثير آموزش طراحي منظر به شيوه تکه انگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش طراحي منظر به شيوه تکه انگاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش معماري منظر
مقاله تکه انگاري
مقاله رويکرد سيستماتيک
مقاله رويکرد شهودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مشاور مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش طراحي معماري منظر مي تواند به شيوه هاي متفاوتي انجام پذيرد. دليل اين امر از يک سو تنوع در روش هاي طراحي و از سوي ديگر تنوع در روش هاي آموزش است. از طرف ديگر مي توان به اين موارد، عدم شکل گيري زيربناي هنري دانشجويان پيش از ورود به گرايش طراحي منظر و نوع يادگيري دانشجويان را نيز اضافه نمود که موجب پيچيدگي بيش از حد آموزش طراحي منظر مي گردد. از اين رو نياز است تا به گونه اي تاثير روش هاي طراحي و همچنين روش هاي آموزش آن بر دانشجويان معماري منظر بررسي گردد تا بتوان بر اساس روشي که متناسب با اهداف تعريف شده براي طراحي معماري منظر است، عمل نمود. در اين نوشتار، «رويکرد سيستماتيک» و «رويکرد شهودي»، به عنوان چارچوب هاي نظري براي آموزش طراحي معرفي مي گردند که شيوه طراحي «تکه انگاري» به عنوان روشي از چارچوب نظري «رويکرد شهودي» مورد بررسي قرار مي گيرد. روش انجام اين تحقيق بررسي روند و محصول نهايي دانشجويان گروه معماري منظر دانشگاه تهران، دانشکده معماري، در ترم يک مي باشد که با شيوه تکه انگاري به طراحي پرداخته اند. براي تحليل نتايج نيز به بررسي نظر دانشجويان در مورد مزايا و معايب اين شيوه پرداخته شده است. در نهايت بر اساس نتايجي که در اين نوشتار به دست آمد مشخص گرديد که شيوه تکه انگاري به عنوان شيوه اي براي شکوفاسازي خلاقيت از طريق ايجاد اعتماد به نفس و همچنين ايجاد جرقه هاي ذهني مي تواند در طراحي کاربرد داشته باشد.