مقاله بررسي تاثير آميختگي بر ميزان ذخيره کربن در خاک جنگل (بررسي موردي: جنگل خيرودکنار نوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آميختگي بر ميزان ذخيره کربن در خاک جنگل (بررسي موردي: جنگل خيرودکنار نوشهر)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذخيره کربن
مقاله لايه هاي آلي و معدني خاک
مقاله جنگل خيرودکنار
مقاله توده هاي خالص و آميخته راش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باده يان ضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي اميري قوام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ميمند محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ۱۵۰ سال پيش تا کنون ميزان کربن اتمسفر در حدود۰ ۳ درصد افزايش يافته است. عامل هاي زيادي گرم شدن کره زمين را تحت تاثير قرار مي دهند که مهم ترين آنها گازهاي گلخانه اي است. در بين گازهاي گلخانه اي Co2 اهميت بيشتري دارد. افزايش گاز دي اکسيد کربن در جامعه  هاي مختلف زيست محيطي مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آنها مي توان به پروتکل زيست محيطي کيوتو اشاره کرد. در اين جامعه ها راه هاي جلوگيري از افزايش انتشار گاز Co2 مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. به منظور کاهش گاز دي اکسيد کربن در اتمسفر، مهم ترين راه پس از کاهش مصرف سوختهاي فسيلي، ذخيره کربن در اكوسيستم هاي زميني و خشکي است. به لحاظ چرخه کربن و ذخيره کربن، جنگل يکي از مهم ترين اكوسيستم هاي خشکي است. علاوه بر آن خاک ها ۷۵ درصد از منبع کربن خشکي را در بردارند. بنابراين اثر گوناگوني گونه اي بر ميزان ذخيره کربن در لايه هاي آلي ومعدني در توده هاي جنگل هاي آميخته و خالص راش با يکديگر مقايسه شدند.در اين بررسي سه افق (L, F, H) در قسمت آلي خاک و سه لايه (۰-۱۰) cm, (10-30) cm, (30-50 cm براي قسمت معدني خاک در نظر گرفته شد و ميزان درصد تراکم کربن و قابليت ذخيره کربن در آنها اندازه گيري شد. ميزان ذخيره کربن در لايه هاي آلي و معدني درون يک توده و هم چنين بين دو توده مورد بررسي متفاوت بودند. اگر چه ميزان کربن موجود در لايه هاي آلي توده آميخته راش (۸٫۳۶ تن/هکتار) و توده خالص راش (۸٫۵ تن/هکتار) تفاوت معناداري نشان ندادند اما ميزان کربن موجود در لايه هاي معدني توده آميخته راش (۲۸۷٫۵۴ تن/هکتار) و توده خالص راش (۳۳۲٫۶۹ تن/هکتار) تفاوت معناداري داشتند. در کل ميزان کربن در هر دو بخش آلي و معدني خاک در توده خالص راش (۳۴۱٫۲۰ تن /هکتار) بيشتر از ميزان کربن موجود در خاک توده آميخته راش (۲۹۵٫۹۱ تن/هکتار) بود. نتايج اين بررسي ممکن است براي دخالت در توده هاي جنگلي براي مديريت بهتر چند منظوره و پايدارجنگل مفيد واقع شود.