مقاله بررسي تاثير آواز فراخواني مصنوعي دو گونه زنجره Cicada arni و (Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae در جلب پرنده خسارت زاي گنجشک معمولي، (Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در نامه انجمن حشره شناسي ايران از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آواز فراخواني مصنوعي دو گونه زنجره Cicada arni و (Okanagana rimosa (Hemiptera: Cicadidae در جلب پرنده خسارت زاي گنجشک معمولي، (Passer domesticus (Passeriformes: Passeridae
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج صوتي
مقاله زنجره
مقاله Cicada orni؛ Okanagana rimosa
مقاله جلب
مقاله گنجشک معمولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجي اردبيلي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري جاماسب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گروهي از پرندگان جزو جانوران زيان آور مي باشند که خسارات قابل ملاحظه اي به محصولات کشاورزي وارد کرده و مشکلات عديده اي را ايجاد مي کند. از بزرگ ترين موانعي که در جهت کنترل اين پرندگان وجو دارد مسايل زيست محيطي است و به راحتي نمي توان عليه آنها از سموم شيميايي استفاده کرد. به منظور يافتن راه کاري بهتر در کنترل اين پرندگان، اثر امواج صوتي مصنوعي فراخواني دو گونه زنجره در جلب گنجشک معمولي، Passer domesticus مورد بررسي قرار گرفت. محاسبه آماري با استفاده از يک طرح آزمايشي فاکتوريل با طرح پايه کاملا تصادفي با دو عامل (۱) نوع آواز فراخواني با سه سطح (الف – صداي Cicada orni L.، ب – صداي Okanagana rimosa (Say)، ج – شاهد) و (۲) فاصله گنجشک هاي جلب شده از منبع توليد صدا با دو سطح ۳ متر و ۶ متر (که حداقل بعد از ۳ دقيقه توقف پرواز کرده اند) انجام شد. زمان پخش امواج صوتي در اين طرح ساعت ۷-۸٫۵ صبح و دامنه پخش صدا حدود ۱ وات بود که با پنج تکرار در ۱۵ روزي که از نظر شرايط آب و هوايي کاملا يکسان بودند، در ارديبهشت سال ۸۴ تا اواخر مرداد همان سال در منطقه کرج انجام شد. نتايج به دست آمده از آزمايش ها نشان داد که امواج صوتي گونه هاي C. orni و O. rimosa هر دو نسبت به شاهد تفاوت معني دار داشتند (P<0.01). امواج صوتي زنجره C. orni در فاصله ۳ متر از منبع توليد صوت نسبت به امواج صوتي گونه O. rimosa داراي اثر جلب کنندگي بيشتر روي گنجشک ها بود.