مقاله بررسي تاثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد مشتريان از فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد مشتريان از فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات
مقاله برند
مقاله ابعاد برند
مقاله نگرش به برند
مقاله قصد خريد مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر نتيجه يک تحقيق ميداني است كه هدف آن بررسي تاثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد در بخش هاي خدماتي است. نام گذاري تجاري خدماتي در سال هاي اخير به موضوع مهمي براي کارشناسان و محققان بازاريابي تبديل شده است و تحقيقات تجربي در اين حوزه رو به گسترش است. پژوهش حاضر به دنبال ارايه و آزمون مدلي در حوزه برند خدمات و داراي هفت فرضيه است. جامعه تحقيق، مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه در شهر تهران است كه به روش نمونه گيري خوشه اي، ۲۷۵ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده است و به منظور آزمون مدل از نرم افزار ليزرل استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد شواهد برند (خدمت اصلي، کارمندان، برند، محيط خدمت، قيمت، احساسات و همخواني با برداشت شخصي) و نيز ارتباطات برند بر رضايت، نگرش و نيات رفتاري تاثير مستقيم مي گذارد.