مقاله بررسي تاثير اجراي برنامه «فلسفه براي کودکان» به صورت اجتماع پژوهشي بر بهبود روابط ميان فردي در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران از ديدگاه آموزگاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اجراي برنامه «فلسفه براي کودکان» به صورت اجتماع پژوهشي بر بهبود روابط ميان فردي در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر تهران از ديدگاه آموزگاران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه براي کودکان
مقاله اجتماع پژوهشي
مقاله مهارتهاي ارتباط ميان فردي
مقاله ديدگاه آموزگاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي تاثير اجراي برنامه «فلسفه براي کودکان» به صورت اجتماع پژوهشي، بر بهبود مهارت هاي ميان فردي در دانش آموزان مقاطع تحصيلي سوم تا پنجم دبستان هاي دخترانه و پسرانه منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران از ديدگاه آموزگاران مي پردازد. براي اين منظور ۱۹۰ دانش آموز در سه مقطع تحصيلي به طور تصادفي انتخاب شدند (۹۷ پسر، ۹۳ دختر) و مجددا به طور تصادفي در دو گروه شاهد و آزمايش قرار گرفتند (۸۸ نفر در گروه آزمايش و ۱۰۲ نفر در گروه گواه). سپس با استفاده از پرسش نامه ارزيابي مهارت هاي اجتماعي وير و داوين، متغير مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان از نظر معلمان سنجيده شد و قبل از اجراي برنامه عدم تفاوت معنادار مهارت هاي ارتباطي در دو گروه تاييد شد. سپس کودکان گروه آزمايش طي ۱۲ جلسه هفتگي به مدت ۱٫۵ ساعت در جلسات «فلسفه براي کودکان» گرد مربي آموزش ديده نشسته و مجموعه داستان هاي فکري را قرائت کرده و پيرامون آن به سوال مي پرداختند. مشخص گرديد که اجراي اين برنامه از ديدگاه معلمين مي تواند بر بهبود مهارت هاي ارتباط ميان فردي دانش آموزان تاثير معناداري بگذارد .(p<0.001) همچنين براي بررسي ماندگاري اثر اين برنامه بر ديد معلمان ۴ ماه بعد مجددا اين متغيرمورد ارزيابي قرار گرفت که يافته ها حاکي از تاييد ماندگاري اثر اين برنامه بود.