مقاله بررسي تاثير احداث ميانبر بر فرسايش و توليد رسوب رودخانه با استفاده از مدل MIKE11 (مطالعه موردي: رودخانه دره گپ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير احداث ميانبر بر فرسايش و توليد رسوب رودخانه با استفاده از مدل MIKE11 (مطالعه موردي: رودخانه دره گپ)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميانبر
مقاله فرسايش
مقاله رسوب گذاري
مقاله رودخانه دره گپ و مدل MIKE11

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي زاده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهادري خسروشاهي فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه دره گپ واقع در شمال استان بوشهر در بازه مورد مطالعه، الگوي پيچانرودي را تجربه نموده است که قوس هاي خارجي آن متمايل به شهر گناوه بوده که موجب مي شود افزايش تراز آب، سيلاب هاي رخ داده متوجه شهر باشد. لذا در اين پژوهش در قالب مسير طرح، با فرض احداث سه ميانبر قوس هاي موجود حذف شدند، اين امر موجب افزايش شيب رودخانه و سرعت جريان و در نتيجه افزايش توان فرسايشي رودخانه خواهد شد. سپس متوسط ميزان فرسايش و رسوب ساليانه و حداکثر عمق فرسايش و رسوب گذاري در شرايط سيل طرح در محدوده مطالعاتي براي دو مسير پيچانرودي سابق و مسير طرح رودخانه با استفاده از مدل MIKE11 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد حداکثر ميزان فرسايش رودخانه در جريان هاي ساليانه، در محل دو پل کمربندي و اصلي شهر، براي هر دو مسير به وقوع مي پيوندد. ميزان فرسايش در محل پل کمربندي بيشتر از پل اصلي بوده و همچنين در مسير طرح نسبت به مسير موجود ميزان فرسايش بيشتر مي باشد. همچنين حداکثر عمق فرسايش درسيلاب با دوره برگشت ۱۰۰ ساله، در مسير موجود برابر با ۰٫۶۵ متر و در مسير طرح به ميزان ۰٫۷۸ متر بوده که محل وقوع هردو در محل پل کمربندي مي باشد.