مقاله بررسي تاثير اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) ناشي از جنگ بر سلامت رواني، رضايت از زندگي زناشويي همسر و مشکلات رفتاري فرزندان در سيستم خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) ناشي از جنگ بر سلامت رواني، رضايت از زندگي زناشويي همسر و مشکلات رفتاري فرزندان در سيستم خانواده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PTSD
مقاله سلامت رواني
مقاله زندگي زناشويي
مقاله مشکلات رفتاري
مقاله جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: بوالهري جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نتايج بسياري از تحقيقات نشان مي دهد، وقتي که يک نفر يا بيشتر از اعضاي خانواده دچار بيماري يا تروما مي شود، کل اعضاي خانواده از علايم بعد از بيماري يا تروما رنج مي برند. به همين دليل اين پژوهش با هدف بررسي تاثير اختلال PTSD ناشي از جنگ بر سلامت رواني، رضايت از زندگي زناشويي همسر و مشکلات رفتاري فرزندان در سيستم خانواده انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع cross sectional بوده و در آن تعداد ۹۰ نفر همسران زن (در سه گروه ۳۰ نفري) و ۹۰ نفر فرزند (در سه گروه ۳۰ نفري) از همسران و فرزندان بيماران PTSD ناشي از جنگ، رزمندگان فاقد بيماري و جمعيت عمومي پس از همتا سازي از نظر متغييرهاي مداخله گر انتخاب شدند. به کمک پرسشنامه هاي جمعيت شناسي، چک ليست علايم PTSD بر مبناي ملاکهاي تشخيص (DSM-IV)، پرس شنامه سلامت عمومي( (GHQ-28و مقياس درجه بندي والدين کودکان (CPRS) و پرسشنامه رضايت از زندگي زناشويي (ENRICH) داده ها گردآوري شد و با نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در اين بررسي همسران بيماران مبتلا به PTSD جنگ نسبت به همسران رزمندگان فاقد بيماريهاي رواني و همسران مردان جمعيت عمومي از نظر وضعيت کلي سلامت رواني، اضطراب، افسردگي و اختلال در عملکرد اجتماعي و علايم جسماني از اختلال هاي معني دار بيشتري برخوردار بودند. همچنين فرزندان بيماران مبتلا به  PTSD نسبت به فرزندان رزمندگان فاقد بيماري رواني و گروه جمعيت عمومي به صورت معني داري از نظر شاخص کلي مشکلات رفتاري، مشکلات سلوک، يادگيري و اضطراب و تکان شگري بيش فعالي از مشکلات رفتاري بيشتري برخوردار بودند. همسران بيماران مبتلا به  PTSD جنگ نسبت به همسران رزمندگان فاقد بيماريهاي رواني و همسران مردان جمعيت عمومي از ويژگي هاي شخصيتي همسر، روابط زناشويي، حل تعارض، نظارت مالي، اوقات فراغت و رابطه جنسي رضايت کمتري داشتند.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق، هماهنگ با يافته هاي قبلي نشان مي دهد، مجروحيت رواني ناشي از جنگ نه تنها برفرد رزمنده بلکه بر ساير اعضاي خانواده همسر و فرزندان نيز تاثير مي گذارد.