مقاله بررسي تاثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردي: نام و نشان تجاري ايرانول) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردي: نام و نشان تجاري ايرانول)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ويژه نام و نشان تجاري
مقاله پيوندها و وفاداري به نام و نشان تجاري
مقاله گسترش دامنه نام و نشان تجاري
مقاله توصيه نام و نشان تجاري به ديگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفضلي سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي هلري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از با ارزش ترين دارايي هاي هر شرکت نام و نشان تجاري آن شرکت مي باشد. هرچه ارزش نام و نشان تجاري در ذهن مصرف کنندگان بيشتر باشد، شرکت مي تواند به خاطر آن منافع بيشتري از مصرف کنندگان کسب کند. تحقيق حاضر با عنوان «بررسي تاثير ارزش ويژه نام و نشان تجاري بر پاسخ مصرف کننده» (تمايل به قبول گسترش نام و نشان تجاري و تمايل به پيشنهاد نام و نشان تجاري به ديگران) با هدف سنجش ارزش ويژه نام و نشان تجاري ايرانول و بررسي رابطه بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري (و هر يک از ابعاد آن) با پاسخ مصرف کننده انجام گرفته است. نتايج به دست آمده نشان داد که سه بعد: کيفيت درک شده، آگاهي و وفاداري به نام و نشان تجاري با هر دو پاسخ مصرف کننده رابطه معنادار و مثبت دارند. اما رابطه اي بين پيوندهاي نام و نشان تجاري با پاسخ هاي مصرف کننده يافت نشد. بين ارزش ويژه نام و نشان تجاري و پاسخ هاي مصرف کننده رابطه معنادار مثبت و شديد وجود دارد. نام ايرانول فقط در بعد آگاهي امتيازي بالاتر از متوسط گرفته است. در ابعاد ديگر امتياز آن از نظر مصرف کنندگان پايين تر از متوسط است.