مقاله بررسي تاثير اريتروپوئتين بر روي پيامدهاي سکته هاي مغزي ايسکميک حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اريتروپوئتين بر روي پيامدهاي سکته هاي مغزي ايسکميک حاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اريتروپوييتين
مقاله سکته مغزي ايسکميک
مقاله NIHSS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپور علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سکته هاي ايسکميک دو سوم موارد سکته هاي مغزي را تشکيل مي دهند و عوارض ناشي از آنها بار زيادي به فرد و جامعه وارد مي کند. اين مطالعه تاثير اريتروپوئتين را بر روي پيامدهاي سکته هاي مغزي ايسکميک با توجه به تغييرات national lnstitutes of Health Stroke Scale (NIHSS) بررسي مي کند.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي شده با کد اخلاق ۱۰۳۰ مي باشد. بيماراني که با علايم سکته مغزي به مراکز درماني مورد طرح مراجعه نموده بودند پس از تاييد سکته ايسکميک توسط CT اسکن و MRI و داشتن معيارهاي ورود به مطالعه، به صورت تصادفي در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. گروه مداخله در کوتاه ترين زمان ممکن (قبل از ۲۴ ساعت) اولين دوز اريتروپوئتين به ميزان ۱۶۰۰۰ واحد را به صورت داخل وريدي در مدت ۱۰ دقيقه دريافت نمودند، پس از آن بيمار هر ۱۲ ساعت ۸۰۰۰ واحد از دارو را تا ۵ نوبت دريافت نمود (در مجموع ۵۶۰۰۰ واحد در طي مدت ۳ روز). ارزيابي بيماران از نظر پاسخ به درمان به صورت باليني و به کمک NIHSS در روزهاي ۰، ۱۴ و ۲۸ بعد از وقوع سکته انجام گرفت و در نهايت تغييرات NIHSS در دو گروه شاهد و مداخله با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفتند. ارزيابي داده ها به کمک روش هاي t-test و ANOVA صورت گرفت.
يافته ها: بررسي ها نشان داد که در پيگيري هاي هفته هاي دو و چهارم، اريتروپوئتين بر روي (p-value=0.003) NIHSS موثر بوده است. اين تاثير در موارد فلج صورت (۰٫۰۴۳ و p-value=0.030) حرکت اندام فوقاني (۰٫۰۰۱ و p-value<0.001) و حرکت اندام تحتاني (۰٫۰۰۱ و p-value=0.002) معني دار بوده است.
بحث و نتيجه گيري: تجويز اريتروپوئتين در سکته هاي ايسکميک مغزي مي تواند سودمند واقع شود.