مقاله بررسي تاثير استراتژي توسعه نام تجاري بر جايگاه ذهني شركت هاي خدماتي (مطالعه موردي بانك و شركت هاي خدماتي تابعه با نام تجاري پاسارگاد در شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استراتژي توسعه نام تجاري بر جايگاه ذهني شركت هاي خدماتي (مطالعه موردي بانك و شركت هاي خدماتي تابعه با نام تجاري پاسارگاد در شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نام تجاري
مقاله توسعه نام تجاري
مقاله تصوير ذهني
مقاله خدمت
مقاله كيفيت خدمات
مقاله رفتار مشتريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وظيفه دوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدنيا حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني صاحب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، با هدف بررسي تا ثيرگذاري استراتژي توسعه نام تجاري بر جايگاه ذهني شركت هاي خدماتي نزد مشتريان، در بانك پاسارگاد و برخي از شركت هاي تابعه با نام تجاري پاسارگاد (شركت بيمه پاسارگاد، شركت بازرگاني بين الملل پاسارگاد شركت خدمات پرداخت الكترونيك پاسارگاد و شركت كارگزاري بانك پاسارگاد) در شهر تهران انجام گرديده است. روش تحقيق، روش همبستگي مي باشد و براي اين منظور از يک نمونه ۲۷۰ نفري متشکل از مشتريان شركت هاي نام برده استفاده شده است. روش نمونه برداري از شركت ها به صورت تصادفي ساده و ابزار اندازه گيري، پرسشنامه بوده است. مهم ترين نتايج حاصل از تحقيق حاضر اين است استفاده از استراتژي توسعه نام تجاري يعني استفاده از يك نام تجاري كه خدمتي را ارايه مي نمايددر جهت معرفي خدمات جديد باعث تاثير بر جايگاه ذهني آن نام تجاري در ذهن مشتريان مي گردد، به گونه اي كه اگر بين خدمات ارايه شده توسط شركت تناسب وجود داشته باشد يعني نوع و حيطه خدمات ارايه شده در يك رده مشابهي قرار گرفته باشد و همچنين كيفيت درك شده از خدمات ارايه شده نيز براي مشتريان رضايت بخش باشد باعث بهبود جايگاه ذهني شركت و آن نام تجاري در بين مشتريان مي گردد؛ زيرا مشتريان پس از استفاده از هر يك از خدمات ارايه شده با توجه به ميزان رضايت و دركي كه از اين خدمات پيدا مي كنند، نسبت به آن نام تجاري نگرش و برداشتي را به دست آورده كه منجر به ايجاد يك تصوير ذهني نزد آنان مي گردد. اگر اين تصوير ذهني مثبت باشد باعث ترغيب مشتري جهت استفاده مجدد از آن خدمت يا خدمات جديد ارايه شده توسط شركت، و همچنين تشويق ديگران به استفاده از اين خدمات مي گردد.