مقاله بررسي تاثير استفاده از آرتمياي غني شده با اسيدهاي چرب غيراشباع بلند زنجيره بر رشد و بازماندگي لاروهاي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از آرتمياي غني شده با اسيدهاي چرب غيراشباع بلند زنجيره بر رشد و بازماندگي لاروهاي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله آرتميا
مقاله اسيدهاي چرب غيراشباع
مقاله رشد
مقاله بازماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آذري تاكامي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير استفاده از آرتمياي غني شده با اسيدهاي چرب غيراشباع و آرتمياي غني نشده به عنوان غذاي آغازين بر رشد و بازماندگي لاروهاي قزل آلاي رنگين کمان در مقايسه با غذاي کنسانتره تجاري انجام پذيرفت. لاروهاي تازه به تغذيه افتاده با ميانگين وزن ۳/۳± ۹/۹۲ ميلي گرم به مدت ۲۰ روز با ۴ تيمار غذايي با ۳ تکرار و در ۱۲ مخزن با جيره هاي غذاي کنسانتره تجاري، ناپليوس آرتمياي غني نشده، آرتمياي غني شده، مخلوط آرتمياي غني شده و غذاي کنسانتره هر كدام به ميزان ۵۰ درصد تغذيه شدند. در پايان آزمايش بيشترين درصد افزايش وزن برابر با ۴/۹±۴/۱۰۴ درصد، در لاروهايي که فقط از آرتمياي غني شده تغذيه کرده بودند، ديده شد (P£۰٫۰۵). بيشترين ميزان بازماندگي نيز که برابر با ۶۹/۱±۵/۹۶ درصد بود در لاروهايي ديده شد که از غذاي مخلوط آرتمياي غني شده و کنسانتره تجاري تغذيه کرده بودند (P£۰٫۰۵). بنابراين وجود اسيدهاي چرب غيراشباع در جيره روزانه لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان، موجب افزايش وزن و بازماندگي شده است.