مقاله بررسي تاثير استفاده از تمرينات ادراکي – حرکتي بر اختلالات رفتاري کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه بيش فعالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۸۲ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از تمرينات ادراکي – حرکتي بر اختلالات رفتاري کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه بيش فعالي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ادراکي حرکتي
مقاله اختلالات رفتاري
مقاله اختلال کمبود توجه بيش فعالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اميري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: پيشياره ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صفرخاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه تاثير استفاده از مهارت هاي ادراکي  حرکتي را بر کاهش اختلالات رفتاري کودکان پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه  بيش فعالي بررسي کرده است.
روش: در اين پژوهش که از نوع شبه تجربي است، ۲۶کودک پنج تا هشت ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه بيش فعالي مراجعه کننده به چهار مرکز کاردرماني، به صورت تصادفي، به دو گروه آزمايش و شاهد تقسيم شدند. ابزار اين پژوهش، پرسشنامه کانرز والدين، سياهه رفتاري کودکان، آزمون کفايت حرکتي بروينينکس  اوزرتسکي بود. پس از اجراي مداخله که شامل شش هفته تمرينات ادراکي  حرکتي بود، از مادران دو گروه آزمايش و شاهد خواسته شد مجددا سياهه رفتاري کودکان را تکميل کنند. براي ارزيابي پس از مداخله، از آزمون مقياس حرکتي کودکان بروينينکس اوزرتسکي براي کودکان استفاده شد.
يافته ها: پس از پايان دوره مداخله، تمام حيطه هاي مهارت هاي ادراکي  حرکتي (مجموع حرکات درشت، جمع حرکات ظريف، هماهنگي اندام فوقاني و نمره کلي آزمون) بهبود و در حيطه مشکلات رفتاري (اضطراب، مشکلات اجتماعي، مشکلات توجه، رفتارهاي پرخاشگري، مشکلات ديگر) ميانگين گروه آزمايش کاهش قابل  ملاحظه اي نشان داد. در حيطه حرکات ظريف و نمره کلي آزمون کفايت حرکتي بروينينکس  اوزرتسکي در گروه شاهد نيز بين پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداري ديده شد. در اختلالات رفتاري هم نتايج نشان دهنده کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه و اضطراب بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که بهبود مهارت هاي حرکتي کودکان اين مطالعه باعث شده است که اين کودکان در موقعيت هاي بازي، تحصيلي و فعاليت هاي روزانه احساس کفايت و شايستگي بيشتري کنند. ميزان کسب موفقيت هاي بيشتر، شکست هاي کمتر و در نتيجه ارزيابي هاي مثبت تر، به کاهش پرخاشگري، اضطراب، مشکلات ديگر و به طور کلي مشکلات رفتاري کودکان اين مطالعه منجر شد.