مقاله بررسي تاثير استفاده از محلول هاي هيپرتونيک و ايزوتونيک نمکي بر بهبود باليني، غلظت سرمي الکتروليت ها و عملکرد کليوي در گوساله هاي مبتلا به اسهال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۷۹ تا ۵۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از محلول هاي هيپرتونيک و ايزوتونيک نمکي بر بهبود باليني، غلظت سرمي الکتروليت ها و عملکرد کليوي در گوساله هاي مبتلا به اسهال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول هيپرتونيک نمکي
مقاله محلول ايزوتونيک نمکي
مقاله بهبود باليني
مقاله الکتروليت
مقاله اسهال
مقاله گوساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلي تبريزي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي صابر اميرپرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان دار محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه روي ۴۰ راس گوساله با سن زير يک ماه انجام گرفت که ۳۰ راس گوساله مبتلا به اسهال در ۳ گروه ۱۰ راسي بيمار و ۱۰ راس گوساله سالم در گروه شاهد قرار گرفتند. در گروه شاهد هيچ درمان يا تزريقي انجام نگرفت. در گروه بيمار اول تنها درمان آنتي بيوتيکي اسهال بدون مايع درماني انجام گرفت. در گروه بيمار دوم علاوه بر درمان آنتي بيوتيکي اسهال، محلول نمکي هيپرتونيک (۷٫۵%) به ميزان ۵ml/kg به صورت تزريق آهسته وريدي همراه با ORS  خوراکي و در گروه بيمار سوم علاوه بر درمان آنتي بيوتيکي، محلول نمکي ايزوتونيک (۰٫۹%)، به ميزان (وزن بدن × درصد دهيدراتاسيون) به صورت تزريق وريدي با ORS خوراکي استفاده شد. در تمامي گروه ها در زمان صفر و زمان هاي ۱، ۲، ۸ و ۲۴ ساعت پس از درمان، معاينه باليني و خون گيري به عمل آمد. در زمان صفر، اسهال در گوساله هاي مبتلا منجر به نشانه هاي آزمايشگاهي و باليني مثل تب، دهيدراتاسيون، تاکيکاردي، اوليگوپنه، افزايش درصد هماتوکريت خون، هيپرناترمي، هيپرکلرمي، هيپرکالمي، هيپرفسفاتمي، هيپرکلسمي، افزايش کراتينين و افزايش BUN سرم گرديده بود. با انجام درمان تب برطرف و دهيدراتاسيون اصلاح گرديد که در گوساله هايي که محلول هيپرتونيک نمکي دريافت کرده بودند اين اصلاح سريع تر انجام گرفت. تنظيم ميزان سديم، پتاسيم، کلر، فسفر و کلسيم سرم در گوساله هاي که با محلول هيپرتونيک مايع درماني شدند زودتر اتفاق افتاد. در گوساله هايي که محلول نمکي دريافت نمودند، مايع درماني با محلول هاي نمکي از افزايش سطح سرمي کراتينين و BUN جلوگيري کرد. نتيجه نهايي اين که استفاده از محلول هاي هيپرتونيک نمکي زودتر، مناسب تر و با اطمينان بيشتري باعث بهبود باليني و اصلاح تغييرات الکتروليتي و متابوليتي سرم در گوساله هاي مبتلا به اسهال مي شود.